Varför är det så viktigt att företag prioriterar kontorsstädning? Arbetsplatsen är en plats som man spenderar mycket tid på, kanske större delen av sin tid, speciellt om man bor i en storstad som Stockholm. Att inte trivas på sin arbetsplats kan orsaka stor stress. Även om man trivs med jobbet i övrigt så kan man dras ner av att behöva arbeta i lokaler som inte städas regelbundet eller tillräckligt väl. Ingen borde behöva jobba i en dålig arbetsmiljö. I bästa fall orsakar det bara obehag, men om situationen är riktigt dålig kan det till och med leda till diverse sjukdomar bland de anställda, speciellt om det föreligger tidigare sjukdomar som till exempel astma.

En del tycker kanske att det inte är nödvändigt att prioritera kontorsstädning, speciellt om man är ett litet företag i Stockholm och budgeten är tight. Men det är en liten investering när man tänker på vilka fördelar det innebär i det långa loppet. Att inte ta hand om sitt kontor kan innebära att kostsamma renoveringar blir nödvändiga. Dessutom är chansen större att företaget får behålla sina anställda. Om arbetsmiljön inte är tillfredsställande så är risken att de anställda söker sig till något annat företag i Stockholm där kontorsstädningen fungerar bättre och de slipper arbeta bland damm och överfulla papperskorgar. Det kan allvarligt skada företagets rykte, och dessutom sänka produktiviteten.

Som chef har man ett ansvar gentemot de anställda att se till att de trivs och inte utsätts för hälsorisker. Då mår alla bättre och jobbar bättre. Någon måste sköta städningen, och det bästa är att anställa professionell personal som har erfarenhet och är kunniga när det gäller städning. Då vet man att det blir gjort på ett korrekt sätt och alla kan ägna sig åt sina arbetsuppgifter utan att behöva oroa sig för vem som ska städa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *