Den 2 maj 2014 kom förenklingar i plan- och bygglagen för småhusägare. Reglerna gäller för en- och tvåfamiljshus och gör det möjligt att få bygga en eller flera fristående så kallade Attefallshus i bostadshusets omedelbara närhet utan bygglov. Allt du behöver göra är att lämna in en anmälan och vänta på ett startbesked. Du kan få tillstånd till att bygga ditt attefallshus Stockholm oavsett vad som står i din fastighets detaljplan. Attefallshuset kan vara ett permanent bostadshus eller en kompletterande byggnad som till exempel ett garage, förråd eller en gäststuga. Reglerna för själva Attefallshuset är att den totala arean inte för överstiga 25 kvadratmeter och höjden upp till nock får inte vara högre än 4 meter. Utöver det får byggnaden inte ligga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen eller placeras närmare än 30 meter från ett järnvägsspårs mitt.

Det kan vara värt att nämna att det finns områden i Stockholm som är undantagna från de nya reglerna. I dessa områden krävs fortfarande bygglov. Några av dessa är Gamla Enskede, Norra Ängby-Olovslund, Pungpinan, Södra Ängby, Vällingby-Råcksta och Ålstensgatan. Norra Djurgården, Ladugårdsgärdet och Södra Djurgården är också undantagna från bygglovsbefrielsen. Det finns också ett flertal trädgårdsstäder, bland annat Äppelviken och en del av Alvik, där bygglov fortfarande krävs. Vill du veta mer finns hela listan att få hos Stockholms stad.

Det finns ett antal sätt att skaffa sig en bra boyta i ett Attefallshus och ett loft är en bra lösning. Men det många kanske inte tänker på är att man kan låta bygga sitt Attefallshus med källare. Det finns ingen begränsning i bestämmelserna när det kommer till källare. Reglerna handlar om ytan över mark. Så länge det är lämpligt ur geoteknisk synpunkt finns inget hinder enligt Boverket. På detta sätt kan man få så mycket som uppemot 40 kvadratmeter boyta. Kanske något att fundera på för den trångbodde.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *